Özgün Araştırma

Çamlıhemşin Sağlık Merkezi’nde Temmuz 2005 – Ocak 2007 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
  • Ünzile EFE

Gönderim Tarihi: 01.02.2007 Kabul Tarihi: 30.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):142-144

Bu çalışmada, Temmuz 2005 ile Ocak 2007 tarihleri arasında Çamlıhemşin Sağlık Merkezi’ne başvuran 93’ü kadın, 49’u erkek olmak üzere toplam 142 kişide bağırsak parazit taşıyıcılığı araştırılmıştır. Dışkı örnekleri nativ-lugol tekniği kullanılarak incelenmiştir. 0-19 yaş grubuna selofanlı lam yöntemi de uygulanmıştır. Kişilerin toplam %17,6’sında parazit kist ve/veya yumurtalarına rastlanmıştır. Parazit saptanan kişilerin %64 (16/25)’ü kadın, %36 (9/25)’sı erkek olarak tespit edilmiştir. Parazitler Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica/dispar ve Enterobius vermicularis olarak sırasıyla %20, %56 ve %24 oranlarında tespit edilmişlerdir. Parazite rastlama oranı en yüksek 0 – 19 yaş grubu arasındaki kişilerde %52 oranında tespit edilmiştir. Bulgularımız Türkiye’de ekolojik turizm fırsatlarının olduğu bu bölgede belirlenen ilk epidemiyolojik verilerdir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Çamlıhemşin Sağlık Merkezi