Özgün Araştırma

Amebiyaz Şüpheli Hastaların Dışkı Örneklerinde Nativ-Lugol ve ELISA ile Entamoeba spp. Yaygınlığının Araştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

10.5152/tpd.2016.4424

  • Yunus Emre Beyhan
  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş Cengiz

Gönderim Tarihi: 02.12.2015 Kabul Tarihi: 18.03.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):59-62

Amaç:

Bu çalışmada, üniversitemiz hastanesine amebiyaz şüphesi ile gönderilen hastaların dışkı örneklerinde Entamoeba türlerinin yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır

Yöntemler:

Ocak 2010-Aralık 2014 tarihleri arasındaki verilere dayanan bu retrospektif çalışmada, amebiyaz şüphesi ile çeşitli poliklinik ve servislerden gönderilen 998 hastanın dışkı örneği nativ-Lugol ve Entamoeba antijeni varlığı yönünden ELISA (Ridascreen® Entamoeba) yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular:

Dışkıda amip antijeni bakılan 998 hastanın %8,5 (85)’i, erkeklerin %7,4 (39)’u, kadınların ise %9,8 (46)’sı pozitif tespit edilmiştir. Nativ-lugol yöntemiyle ise parazite rastlanmamıştır En yüksek antijen pozitifliği %11 ile 25-44 yaş grubunda tespit edilmiş, aylar içindeki en fazla pozitiflik de %23,1 ile Mart ayında görülmüştür.

Sonuç:

Bulunan değerler amebiyazın bölgemiz için hala önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Mikroskobik olarak parazite rastlanmamasına rağmen, ELISA ile antijen pozitifliğinin tespit edilmesi, mikroskobik bakının tecrübe gerektirdiğini ve sadece mikroskobik bakı ile vakaların atlanabileceğini ortaya koymaktadır. Tanıda daha güvenilir sonuçların elde edilmesi için mikroskobik yöntemlere ek olarak E. histolytica spesifik monoklonal antikorların kullanıldığı ELISA yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba, amebiyaz, ELISA, Van