Özgün Araştırma

Akciğer Hidatik Kistlerinde Usnik Asit, Betadine, Savlosol ve Desderman’ın Protoskoleksler Üzerine Germisid Etkinliğinin Araştırılması

  • Hıdır ESME
  • İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
  • Okan SOLAK
  • Osman Nuri DİLEK

Gönderim Tarihi: 22.07.2006 Kabul Tarihi: 17.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):101-104

İntakt hidatik kistlerde kist içine germisid ajan injeksiyonu ve germisid ajan emdirilmiş tamponlar ile kist etrafının sarılması cerrahi sırasında parazitin plevral aralık ve bronşial sisteme yayılmasını engellemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada farklı konsantrasyon ve zamanlarda çeşitli ajanların protoskoleksler üzerine germisid etkilerini saptamayı amaçladık. Bu amaçla; Usnik asit, Betadine® (%10 povidine iodine), Savlosol® (%15 cetrimide - %1,5 chlorhexidine), Desderman® (%96 ethanol ve 2-biphenylol) ve dilüe formları kullanıldı. Protoskoleksler doğal infekte koyunların hidatik kistli akciğerlerinden elde edildi ve canlılık oranları %0.1 eosin ile saptandı. Usnik asit 15. dakikada yeterli germisid etkiye sahip değildi. Betadine®, Savlosol® ve Desderman® 15. dakikada güçlü germisid etkiye sahipti. Savlosol® bu ajanlar içinde en düşük konsantrasyonda germisid etkiye sahip olan ajandı.

Anahtar Kelimeler: Germisid etki, usnik asit, betadine, savlosol, desderman