Derleme

Afrika Kıtasına Seyahat Edenlere Bulaşabilecek Paraziter Hastalıklar

10.5152/tpd.2018.5256

  • Muhammet Karakavuk
  • Mehmet Aykur
  • Ayşegül Ünver
  • Mert Döşkaya

Gönderim Tarihi: 13.02.2017 Kabul Tarihi: 15.01.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):154-160

Hastalıkların yayılmasında seyahat önemli bir yer tutmakta olup seyahat edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak seyahat sırasında ya da sonrasında meydana gelen hastalıkların önemi artmaktadır. Paraziter hastalıklar özellikle az gelişmiş ülkelerde epidemik veya endemik olup yüksek sayıda ölümlere neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere seyahat eden insanlarda seyahat sırasında paraziter hastalıkların bulaşma riski daha yüksektir. Dünya nüfusunun %15’i Afrika kıtasında yaşamaktadır. Kıta coğrafik, ekonomik ve gelişmişlik açısından Doğu Afrika, Güney Afrika, Kuzey Afrika ve Batı Afrika olmak üzere dört bölgeye ayrılmaktadır. Son yıllarda Afrika kıtasına yapılan uluslararası seyahatler artarak devam etmektedir. Bu seyahatler sırasında sıtma, schistosomiasis, trypanosomiasis (Afrika Uyku Hastalığı), onchocerciasis, lenfatik filariasis ve leishmaniasis gibi paraziter hastalıkların bulaşma riski bulunmaktadır. Afrika kıtasındaki ülkelere seyahat etmeden önce bölgede bulunan hastalıklara karşı önlem almak hayati önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seyahat, Afrika Kıtası, parazit, korunma