Özgün Araştırma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 6 Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması

10.5152/tpd.2018.5458

  • Şule Aydın Türkoğlu
  • Şeyda Karabörk
  • Mücahit Çakmak
  • Hayriye Orallar
  • Kerem Yaman
  • Erol Ayaz

Gönderim Tarihi: 25.08.2017 Kabul Tarihi: 06.03.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):106-112

Amaç:

Toxoplasma gondii, beyin, kalp, göz tutulumuna neden olabilen hücre içi parazit enfeksiyon etkenidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ocak 2010-Aralık 2016 yılları arasında Toxoplasmosis şüphesi ile başvuran Hastalarda T.gondii IgG ve IgM antikorlarının prevalansının saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kişilere ait 14262 serum örneğinde ELİSA yöntemi ile belirlenen anti-T.gondii IgM ve IgG antikorları ve IgG avidite testi retrospektif olarak araştırılmıştır

Bulgular:

13607’ü kadın (%95,4), 560’ü erkek (%3,9), 95’i ise bebek (%0,7) toplam 14262 bireyden T.gondii antikorlarının belirlemesi için istem yapılmıştır. IgG bakılan 4079 olguda %78’i negatif, %21’i pozitif, %0,8 grayzone belirlenmiştir. IgM bakılan 13671 olgunun %98’i negatif, %1,2’si pozitif, %0,5 grayzone belirlenmiştir. Avidite testine göre 135 olgunun IgG avidite test sonuçlarında 45 (%33) olgu düşük, 20 (%15) olgu sınır değer, 70 (%52) hastada yüksek avidite belirlenmiştir. IgG seropozitifliği erkek ve kadınlarda IgM pozitifliğine göre yüksek bulunmuştur. İstem yapılan olguların çoğunluğunun gebelik takibi nedeniyle Kadın Doğum kliniğinden (n=12588) (%88,3) istendiği, Enfeksiyon Hastalıkları (n=540) (%3,8) ve Nöroloji (n=478) (%3,4) kliniklerinden T.gondii antikorlarının tespiti için istem yapıldığı görülmüştür

Sonuç:

T.gondii seropozitifliğinin ilimizde ihmal edilemeyecek ölçüde yaygın olduğu görülmüştür. Riskli grup içerisindeki olguların bu parazit açısından değerlendirilmeye alınması ve farkındalığın oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Son yıllarda özellikle Nöroloji kliniğinde bu farkındalığın oluştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprevalans, ELİSA, Bolu