Olgu Sunumu

A Case Report of Real-Time in vivo Demonstration of Sarcoptes scabiei

10.5152/tpd.2017.5408

  • Mehmet Salih Gürel
  • Aslı Vefa Turgut Erdemir
  • Burak Tekin

Gönderim Tarihi: 30.05.2017 Kabul Tarihi: 11.10.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):229-232

Uyuz, Sarcoptes scabiei var. hominis ektoparazitinin etken olduğu kaşıntılı bir dermatozdur. Uyuz tanısı genellikle klinik olarak konulmaktadır; histopatolojik ve/veya dermoskopik inceleme tanıya yardımcı olabilir, ancak bu iki tanı yöntemi de, hareketli mikroorganizmanın in vivo olarak detaylı gösterilmesine olanak sağlamamaktadır. Reflektans konfokal mikroskopi (RKM), derinin histopatolojik incelemeye yakın bir çözünürlükte in vivo olarak incelenmesine imkân sağlayan, görece yeni bir görüntüleme yöntemidir. Burada, RKM ile Sarcoptes scabiei’nin yaşam siklusundan kısa bir kesitin kaydedildiği bir krutlu uyuz hastası sunulmaktadır. Bu gelişmiş görüntüleme yöntemi kullanılarak, ektoparazitin konağı olan insandaki hareketi klinik uygulamalar veya araştırma amacıyla incelenebilir ve akarın canlılığı, tedavi yanıtını takip etmek için değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Krutlu uyuz, reflektans konfokal mikroskopi, Sarcoptes scabiei