Özgün Araştırma

1999-2004 Yıllarında Diyarbakır’da Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi

  • Hakan TEMİZ
  • Kadri GÜL

Gönderim Tarihi: 30.07.2005 Kabul Tarihi: 08.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):261-264

Bu çalışmada; Diyarbakir ilinde 1999-2004 yılları arasında saptanan sıtma olguları yıllara göre dağılım, cinsiyet, en sık görüldüğü aylar, yaş grupları, yerleşim yerleri ve sürveyans sonuçları göz önüne alınarak Diyarbakir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sıtma Kontrol Birimi kayıtlarından retrospektif olarak incelenmiştir. Diyarbakir’da son 5 yılda 11643’ü erkek 10419’u kadın olmak üzere toplam 22062 sıtma olgusu saptanmıştır. Daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında olgu sayısının önemli derecede azaldığı gözlenmiştir. Bununla beraber sıtma hastalığında rol oynayan Anopheles cinsi sivrisineklerin yaşaması için uygun coğrafik şartların bulunması ve sıtmanın ilimizde halen endemik olarak görülmesinden dolayı sıtmaya karşı verilen mücadelenin etkin şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium vivax, Diyarbakir